Foto 1/27
Foto 2/27
Foto 3/27
Foto 4/27
Foto 5/27
Foto 6/27
Foto 7/27
Foto 8/27
Foto 9/27
Foto 10/27
Foto 11/27
Foto 12/27
Foto 13/27
Foto 14/27
Foto 15/27
Foto 16/27
Foto 17/27
Foto 18/27
Foto 19/27
Foto 20/27
Foto 21/27
Foto 22/27
Foto 23/27
Foto 24/27
Foto 25/27
Foto 26/27
Foto 27/27

Omschrijving

Geschakelde semi-bungalow met patiotuin, drie slaapkamers, een garage en een oprit voor twee auto's in het centrum van Waalwijk

Verkoop bij inschrijving van het perceel:
Margrietstraat 22 – 5141 GM Waalwijk

Procedure
Bezichtiging uitsluitend individueel mogelijk na telefonische afspraak tijdens de volgende kijkdagen:

Dinsdag: 17-07-2018 na telefonische afspraak tussen 9.30 uur - 17.00 uur
Woensdag: 18-07-2018 na telefonische afspraak tussen 9.30 uur - 17.00 uur

De inschrijving sluit op woensdag 25 juli om 16.00 uur.

Omschrijving object.
Deze geschakelde semi - bungalow met patiotuin, ligt in hartje centrum. Het pand maakt deel uit van een uniek plan dat in 1986 is gerealiseerd en grenst aan de diepe tuinen van de woningen in de Julianastraat.
Met de uiterst praktische indeling, inpandige garage en extra parkeermogelijkheden gaat het hierbij om een perfect alternatief voor een appartement.
Op de begane grond is aan de rechterzijde een ruime zitkamer (gas-) open haard en uitzicht op de patio. De eethoek is aan de voorzijde en staat in een min of meer open verbinding met de keuken, die eenvoudig is ingericht .
Verder vindt u op de begane grond een ruime slaapkamer met een badkamer, waarin een inloopdouche en wastafel.
De garage is inpandig en heeft een elektrisch op afstand bedienbare roldeur. De oprit biedt nog plaats aan twee auto’s. Op de verdieping zijn twee grote slaapkamers en is er een mogelijkheid om een volwaardige douchegelegenheid in te richten. Een tweede toilet is hier al aanwezig.
De verwarming van het huis geschiedt door middel van een hete lucht verwarming, waarvan de ketel in 2007 is vernieuwd. Uitermate praktisch met als voordeel, dat er geen radiatoren zijn toegepast.
De ramen en kozijnen zijn van hardhout en voorzien van dubbele beglazing.

Perceelsoppervlakte : 215 m²
Inhoud : ca. 480 m³ (inclusief de inpandige garage)
Bouwjaar : 1986
Gebruiksoppervlakte : ca. 129 m²
Patio : ca. 17,5 m²
Energielabel : C


INSCHRIJFVOORWAARDEN

1. De inschrijving sluit op woensdag 25-07-2018 om 16.00 uur. Biedingen in ronde bedragen, afgerond op hele euro’s, dienen op dat tijdstip op het kantoor van Knepflé & van der Mee Makelaars en Taxateurs Stationsstraat 110 te 5141 GH Waalwijk te zijn ingeleverd. Gebruikt u daarvoor uitsluitend het op de kijkdagen op het kantoor van de makelaar te verkrijgen inschrijfformulier met envelop; inschrijfformulieren dienen aangetekend te worden verzonden of op het kantoor van de makelaar in de gesloten envelop te worden afgegeven. Te laat ingediende, niet correct of niet volledig ingevulde inschrijfformulieren met biedingen zijn ongeldig, zulks ter beoordeling van de makelaar van de verkoper. De enveloppen worden geopend door de makelaar van verkoper in aanwezigheid van verkoper op een later tijdstip die dag.

2. Iedere inschrijver wordt geacht te bieden voor zichzelf. Biedingen namens derden worden niet geaccepteerd.

3. Er is een inschrijfformulier voor natuurlijke personen (particulier) en een apart inschrijfformulier voor rechtspersonen (niet natuurlijk persoon).

4. Bij het inschrijfformulier voor rechtspersonen dient een recent, ondertekend uittreksel uit het handelsregister van de kamer van koophandel gevoegd te zijn, waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaar van de bieding blijkt.

5. Een eventueel financierings- of ander voorbehoud kan niet worden gemaakt. De bepalingen in de verkoopbrochure maken deel uit van de inschrijfvoorwaarden.

6. Inschrijvers dienen bij de inschrijving een schriftelijke verklaring van hun bank of financier te voegen waaruit genoegzaam blijkt dat de betaling van de inschrijfsom en -kosten voldoende is gewaarborgd. Tevens dient bij de inschrijving een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) te worden gevoegd van de ondertekenaar van het inschrijfformulier.

7. De onroerende zaak wordt aanvaard in huidige staat, zoals beschreven in de bij inschrijver bekende verkoopbrochure.

8. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte van het registergoed zal geen aanleiding geven tot het vorderen van vermeerdering/vermindering van de koopsom of vernietiging van de koopovereenkomst.

9. Verkoper behoudt zich alle rechten voor, met name het recht om niet te gunnen.

10. Verkoper bepaalt aan welke inschrijver wordt gegund, waarbij uitdrukkelijk het recht wordt voorbehouden te gunnen aan een inschrijver die niet het hoogste bod heeft gedaan.

11. De inschrijvers krijgen uiterlijk op maandag 30-07-2018 vóór 18.00 uur bericht over de eventuele gunning. Eén ieder is aan zijn bod gehouden totdat de definitieve gunning heeft plaatsgevonden, echter uiterlijk tot maandag 06-08-2018 18.00 uur.

12. Nadat tot gunning is overgegaan, zal met degene aan wie is gegund een koopovereenkomst worden gesloten. Over de inschrijvingsvoorwaarden en de koopakte kan niet onderhandeld worden. Degene aan wie is gegund, verplicht zich tot het ondertekenen van de koopovereenkomst op uiterlijk vrijdag 03-08-2018 op het kantoor van de makelaar van verkoper.

13. De akte van levering zal uiterlijk op woensdag 12-09-2018 of zoveel eerder als nader overeen wordt gekomen - worden gepasseerd op het kantoor van de notaris naar de keuze van koper.

14. Zowel verkoper als de makelaar van verkoper aanvaarden geen aansprakelijkheid inzake deze inschrijving. Het gekochte is na notariële overdracht geheel voor rekening en risico van koper en koper vrijwaart verkoper en diens makelaar van elke aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook.

15. De verkoop bij inschrijving kan, zolang er niet is gegund, steeds en zonder opgaaf van redenen worden afgelast.

Waarborgsom/bankgarantie
Behoudens nadere afspraken zal in de koopakte worden opgenomen dat koper binnen 10 werkdagen ná gunning, bij de notaris een waarborgsom stort of een onherroepelijke bankgarantie afgeeft ter grootte van 10% van de koopsom.

Voor vragen en/of opmerkingen neem contact op met:
Knepflé & van der Mee Makelaars en Taxateurs v.o.f.
Stationsstraat 110, 5141 GH WAALWIJK
tel. 0416-343711
E-mail: info@knepflevandermee.nl
Internet: www.knepflevandermee.nl


U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]