Foto 1/19
Foto 2/19
Foto 3/19
Foto 4/19
Foto 5/19
Foto 6/19
Foto 7/19
Foto 8/19
Foto 9/19
Foto 10/19
Foto 11/19
Foto 12/19
Foto 13/19
Foto 14/19
Foto 15/19
Foto 16/19
Foto 17/19
Foto 18/19
Foto 19/19

Omschrijving

Vrijstaand winkel-woonhuis met garage en magazijnruimte, vrijstaande kantoorruimte, parkeerplaatsen en tuin.

Verkoop van het perceel:
Stationsstraat 104-106-108-110, 5141 GH Waalwijk


Bezichtiging uitsluitend mogelijk op afspraak.

Beknopte omschrijving object.
Vrijstaand winkel-woonhuis met garage en magazijnruimte, vrijstaande kantoorruimte, parkeerplaatsen en tuin.

Perceelsoppervlakte : 1237 m²
Inhoud : ca. 2300 m³
Bouwjaar : ca. 1890 en ca. 1962-1964
Gebruiksoppervlakte : woning ca. 150 m², overige inpandige ruimte ca. 555 m²
Energielabel : voorlopig label voor de bovenwoning E.

Bekijk de bijgevoegde perceelsindeling en plattegronden voor een overzicht van de situatie ter plaatse. Het totale perceel is aan de straatkant ca. 29 meter breed en aan de achterkant ca. 30 meter, bij een diepte van ca. 42 meter en bestaat uit vier gehele kadastrale percelen.
Er is geen gedetailleerde omschrijving van de binnenkant van de gebouwen gemaakt omdat er tijdens de bezichtiging gelegenheid is om de binnenkant ter plaatse te bekijken.
Het winkel-woonhuis (huisnummers 104 en 106) met garage en magazijnruimte zijn gebouwd in de begin jaren zestig van de vorige eeuw. Eerst de magazijnruimte (1962) en kort daarna het winkel-woonhuis (1964).
Het pand is door de eigenaar in gebruik geweest als winkel met magazijn en werkplaats voor ijzerwaren, maaimachines en aanverwante artikelen.
De bovenwoning werd tot maart 2018 bewoond en is grotendeels nog in de oorspronkelijke staat. Degelijk gebouwd en ruim. In juli 1994 is het mastiekdak van de bovenwoning vervangen. Behoudens isolerende beglazing in de woonkamer en eetkamer is er niets geïsoleerd.
Vanaf het midden van de tachtiger jaren tot begin 2014 is de winkel en een gedeelte van het magazijn alsmede de parkeerplaatsen verhuurd geweest aan een slijterij. Vanaf die tijd tot heden is de winkel niet meer in gebruik.
In 1976 is het pand op huisnummer 108 gesloopt en is het vrijgekomen perceel gebruikt als parkeerruimte t.b.v. de winkel. Het achterste gedeelte is tuin, behorend bij de woning.
Het vrijstaande kantoorpand (huisnummer 110) zal vermoedelijk rond 1890 gebouwd zijn en is oorspronkelijk als woning in gebruik geweest en daarna als winkel en vanaf 1992 als kantoorruimte, in gebruik door het verkopende makelaarskantoor. Het achterompad aan de zuidkant van het perceel tussen het kantoor en de woning met huisnummer 112 is belast met het recht van overpad ten behoeve van huisnummer 112 en ten laste van huisnummer 110, om te komen en te gaan van de Stationsstraat naar de achtertuin als ter plaatse zichtbaar en in gebruik.

Huidig gebruik
Stationsstraat 110 is momenteel verhuurd aan Knepflé & van der Mee Makelaars en Taxateurs op basis van een huurovereenkomst bedrijfsruimte model ROZ met de bijbehorende Algemene Bepalingen uit 1989. De overeenkomst is gesloten op 01-10-1992 en telkens met vijf jaar verlengd met een opzegtermijn van 3 maanden voor afloop van de huurtermijn.

De huisnummers 104-106 worden leeg en ontruimd (met uitzondering van de aanwezige stoffering en vloerbedekking) opgeleverd.

Bestemming
Op de site: www.ruimtelijkeplannen.nl is het bestemmingsplan ‘Centrumgebied Waalwijk’
d.d. 11-09-2008 in te zien. De huidige situatie is hierin weergegeven en ook de mogelijkheid voor herontwikkeling bijvoorbeeld voor huur- of koopappartementen.
De gemeente Waalwijk streeft ernaar om het aantal m² winkelruimte terug te dringen, met name in de aanloopgebieden naar het centrum en het wonen in en rond het centrum te bevorderen. Wonen op de begane grond (de plint) is volgens de aan ons ter beschikking gestelde informatie toegestaan.

Milieu
In opdracht van de verkopers is door Bakker Milieuadviezen te Waalwijk een verkennend en aanvullend bodemonderzoek verricht, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in rapportnummer: BM/2364-2017/april 2018.
Digitale versie van dit rapport is opvraagbaar via Knepflé & van der Mee Makelaars en Taxateurs.

Het is niet uitgesloten dat asbest dan wel asbesthoudende materialen aanwezig kunnen zijn in de onroerende zaken, in bijvoorbeeld (rookgas-) afvoerkanalen, brandwerende maatregelen aan deuren en plafonds, golfplaten, betimmeringen van muren en/of dakbeschot enz. De gevolgen en het eventueel verwijderen van asbest c.q. asbesthoudende materialen, komen voor rekening en risico van koper.

Staat van de objecten c.q. ouderdom
Het is bekend dat de diverse opstallen ouder zijn dan 50 jaren, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkundige kwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe bouwwerken. Het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet beantwoorden van de eigenschappen van de zaak aan de overeenkomst, komen voor rekening van de koper.

Waarborgsom/bankgarantie
Behoudens nadere afspraken zal in de koopakte worden opgenomen dat koper binnen 10 werkdagen ná ondertekening van de koopakte bij de notaris een waarborgsom stort of een onherroepelijke bankgarantie afgeeft ter grootte van 10% van de koopsom.

Voor vragen en/of opmerkingen neem contact op met:
Knepflé & van der Mee Makelaars en Taxateurs v.o.f.
Stationsstraat 110, 5141 GH WAALWIJK
tel. 0416-343711
E-mail: info@knepflevandermee.nl
Internet: www.knepflevandermee.nl


U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]