Corona-regels (ver)kopers en Privacy Policy

Voor uw en onze veiligheid zijn wij genoodzaakt ons te houden aan de opgestelde regels van de Rijksoverheid. We hebben de regels in het kort voor u op een rij gezet.
Bedankt voor uw medewerking!

Voor kopers:

•Draag een mondkapje (verplicht!).
•Draag bij voorkeur handschoenen.
•Houd 1,5 meter afstand.
•Schud geen handen.
•Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
•Maak eerst een afspraak voordat je langs gaat bij een makelaarskantoor.
•Kom met maximaal 2 personen op afspraak of bezichtiging.
•Raak tijdens bezichtigingen zo min mogelijk aan, de makelaar opent alle deuren.
•Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) en zeg afspraken in jouw huis af.
•Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°)en/of benauwdheidsklachten en zeg afspraken in jouw huis af.
•Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar en taxateur.
 
 
Voor verkopers:
•Draag een mondkapje (verplicht!).
•Draag bij voorkeur handschoenen.
•Houd 1,5 meter afstand.
•Schud geen handen.
•Handel zaken zo veel mogelijk digitaal of telefonisch af.
•Maak eerst een afspraak voordat je langsgaat bij een makelaarskantoor.
•Zorg dat er niemand thuis is tijdens bezichtigingen en de eindinspectie. Wat de fotosessie betreft, wordt de fotograaf begeleid door maximaal 1 andere persoon, bij voorkeur alleen de verkoper of, indien niet anders mogelijk, de makelaar.
•Laat de taxateur alleen door het huis lopen.
•Zeg de afspraak met de makelaar of taxateur af als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
•Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar en taxateurs


PRIVACY POLICY
Knepflé & van der Mee makelaars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Knepflé & van der Mee makelaars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Knepflé & van der Mee makelaars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Knepflé & van der Mee makelaars verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Knepflé & van der Mee makelaars de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam adres en woonplaats
(Zakelijk) Telefoonnummer en (Zakelijk) E-mailadres;
Geslacht.
Geboorteplaats en Geboortedatum.
Gegevens van uw id- bewijs exclusief BSN - nummer
Uw persoonsgegevens worden door Knepflé & van der Mee makelaars opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]