Kwaliteit

Bewust hebben wij de keus gemaakt ons kantoor klein te houden en niet uit te breiden met hypotheekadvies of verzekeringen. Iedereen heeft zijn eigen specialisme en volgens ons moet je hier niet van afwijken. Wat betreft het kopen, verkopen of taxeren van een woning moet u bij Knepflé & van der Mee Makelaars en Taxateurs zijn; voor het regelen van de financiën gaat u naar een hypotheekadviseur. Zo houdt iedereen een neutrale onafhankelijke opstelling en wordt belangenverstrengeling voorkomen.
 
De woningmarkt verandert voortdurend. Wie zijn vak serieus neemt, speelt hier op in. Dit doen wij niet alleen door het bijhouden en verbreden van onze vakkennis, maar ook door onze werkwijzen regelmatig te evalueren. Hier vloeien steeds weer verbeteringen en vernieuwingen uit voort. Het uiteindelijke doel is te komen tot het best haalbare resultaat. In de eerste plaats voor u, maar uiteraard ook voor onszelf.
Om kwaliteit en kennis te waarborgen is Knepflé & van der Mee Makelaars en Taxateurs lid van de VastgoedPro, de Nederlandse beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs. VastgoedPro is een keurmerk waar ruim 800 gecertificeerde makelaars en taxateurs door geheel Nederland onder werken.   
 
Tevens zijn wij aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) en Taxateurs Unie (TU) Meer informatie  kunt u verkrijgen op de websites www.vastgoedpro.nl , www.nwwi.nl. www.taxateursunie.nl  PRIVACY POLICY
Knepflé & van der Mee makelaars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Knepflé & van der Mee makelaars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Knepflé & van der Mee makelaars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Knepflé & van der Mee makelaars verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Knepflé & van der Mee makelaars de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam adres en woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer en (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
 • Geboorteplaats en Geboortedatum.
 • Gegevens van uw id- bewijs exclusief BSN - nummer

Uw persoonsgegevens worden door Knepflé & van der Mee makelaars opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.                                                    

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]